Bergen & Os Blood Bowl Association

 

NorskEnglish

Bergen & Os Blood Bowl Association, best kjent som bare BOBBA, er en Blood Bowl-liga med geografisk og historisk forankring i Bergensområdet. Med flere divisjoner og mange forskjellige lag og spillere er BOBBA sannsynligvis Norges største liga i sitt slag.

I BOBBA spilles brett- og miniatyrspillet Blood Bowl, utviklet av Games Workshop. Blood Bowl kan sies å være en brutal utgave av amerikansk fotball satt til en fantasyverden med tilhørende orker, alver og lignende skapninger. Siden starten har BOBBA utviklet sitt eget regelsett, basert på Games Workshop sine originalregler. Reglene blir mellom hver sesong revidert og oppdatert av en regelkomité. Denne komiteen tar for seg innkomne forslag fra medlemmene og utarbeider den nye regelboken påbakgrunn av disse.

I løpet av en sesong avvikles tre turneringer: Serien, Cupen og en spesialcup. I serien spiller hvert lag mot hverandre to ganger, hjemme og borte. Nummer en etter endt sesong får dirkekte opprykk, mens nummer to og tre spiller kvalifisering mot lag nummer ti og elleve i divisjonen over. Cupen er en standard knockout-cup med trekning underveis. Spesialcupen er spesiell og rullerer fra sesong til sesong mellom Chaos Cup, Handicap Cup og Dungeon Bowl.

BOBBA-sesongen følger nå kalenderåret og kampene spilles hovedsakelig i løpet av fire helgesamlinger spredd utover året. Disse samlingene har de siste årene blitt avviklet på Voss, der hele BOBBA-familien innlosjeres på en campingplass. Her er et stort hus samlingsstedet og arena for utallige Blood Bowl-kamper, regeldiskusjoner, Grandiosamiddager og alt annet vi måtte finne på i løpet av en helg.

Ikke alle har samme dedikasjon og utholdenhet som de lagene som har vært med i BOBBA siden starten. Hvert år er det som regel noen som gir seg for godt eller trenger en pause fra Blood Bowl. Dette resulterer i tomrom som må fylles og at BOBBA med relativt jevnlige intervaller tar inn nye lag i ligasystemet. Om interessen er der er det bare å ta kontakt.

BOBBA startet sin søttende sesong i januar 2013.

Bergen & Os Blood Bowl Association, better known as just BOBBA, is Blood Bowl league geographically and historically based in the area around Bergen, Norway. With several divisions and many different teams and players BOBBA is probably the biggest league of its kind in Norway.

BOBBA is all about the board/miniature game Blood Bowl, developed by Games Workshop. Blood Bowl is best described as a brutal form of American football put in a fantasy world with orcs, elves and other strange and fantastic creatures (even humans!). Since the start BOBBA has evolved its own set of rules, based on the original rules from Games Workshop. Between each season the rules get revised and updated by a rules committee. This committee handles and discusses suggestions from the other members and works out the new rule book based on the incoming suggestions and a bit of common sense.

During a single season there are three tournaments; The League, The Cup and a special cup. In league play every team has to play all the other teams in the division twice, once at home and once away. The winner is automatically promoted, the worst team is automatically relegated, while number two and three from top and bottom get play-off matches for the place in the higher division. The Cup is a standard knock-out tournament, with a draw of opponents before each round. The special cup is special(!) and cycles from season to season between Chaos Cup, Handicap Cup and Dungeon Bowl.

The BOBBA season follows the calendar year and the matches are mainly played in the course of four weekend gatherings, spread out over the year.These gatherings have the last years been held on Voss; about 90 minutes drive from Bergen. The whole BOBBA family gets lodging in a camping ground where a big house serves as the main arena for countless Blood Bowl matches, rule discussions, frozen pizza dinners and everything else we can think of to do in a weekend. (Swimming in the nearby lake is a favourite in summer, slipping and falling on cold ice a common winter activity).

Not everybody has the same dedication and stamina as the teams who have been playing since the very birth of BOBBA. Every year there seems to be somebody that retires for good or just needs a break from Blood Bowling. This results in vacancies that need filling and that BOBBA on semi-regular basis is looking for new teams. If you think you've got what it takes contact us and we'll talk about it.

BOBBA started its seventeenth season January 2013.